Политика за поверителност

Въведение

Фирма Брадър М  и М е поела ангажимент да защитава личните ви данни и зачита неприкосновеността на личния ви живот на всички свои уебсайтове в домейна brothermm-hsm.com.

Настоящата политика относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от Европейската комисия се основава на Регламент (ЕС) 2018/1725.

Настоящата политика за поверителност обхваща всички уебсайтове на Фирма Брадър М  и М в рамките на домейна brothermm-hsm.com, както и уебсайтове на фирмата в домейна brothermm-hsm.com, които се управляват от админинстратор. Можете да разглеждате повечето от тези уебсайтове, без да предоставяте лични данни.  

В някои случаи обаче вашите лични данни може да са необходими за предоставянето на електронна услуга. Когато за тази цел са необходими лични данни, можете да намерите по-подробна информация за това в специална декларация за поверителност, свързана със уебсайта на фирмата. В тази специална декларация за поверителност ще намерите съответните координати за връзка.

В това отношение:

Електронни услуги

Електронните услуги на уебсайтовете brothermm-hsm.com са услуги или ресурси, чрез които се подобрява комуникацията между гражданите и Брадър М и М.

На уебсайта на Брадър М и М се предлагат 3 вида електронни услуги:

IP адрес и идентификатор на устройството

Когато посещавате уебсайт на Брадър М и М, тя получава като основно техническо изискване адреса по интернет протокол (IP адреса) или идентификатора на устройството, използвано за достъп до уебсайта.

Без тази информация няма да може да се установи техническа връзка между вашите устройства и сървърната инфраструктура, поддържана от Суперхостинг, и следователно няма да имате достъп до услугите на фирма Брадър М и М.

Брадър М и М от своя страна съхранява тази информация само за времето, необходимо за изпълнение на заявката, а именно за времетраенето на сесията на сърфиране. Освен това IP адресите и идентификаторите на устройства могат да бъдат запазвани за една година в регистрационните файлове на оперативната среда на софтуера управляващ клиентските заявки и доставки.

Бисквитки и трети страни

Уебсайта на Брадър М и М в рамките на платформата използват собствени бисквитки. Това са бисквитки, поставени и контролирани от фирмата, а не от външни организации.


Уебсайтовете на Комисията в домейна ec.europa.eu могат да съдържат връзки към уебсайтове на трети страни. За да използвате съдържанието на трети страни на нашите уебсайтове, може да е необходимо да приемете техните правила и условия, включително техните политики за бисквитките, върху които нямаме контрол.

Защита на данните

Събраните лични данни се съхраняват от Брадър М и М в съответствие с Решение (ЕС, Евратом)  от 10 януари 2017 г. относно сигурността на комуникационните и информационните системи в Европейският съюз.  

Вашите права като субект на данни

Имате право да получите достъп до отнасящите се до вас лични данни, съхранявани от Брадър М и М, и да поискате тяхното коригиране или заличаване или ограничаване на обработването, или, когато е приложимо, право на възражение срещу обработването или право на преносимост на данните. Когато обработването се извършва въз основа на вашето съгласие или изрично съгласие, имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, без това да се отрази на законосъобразността на обработването въз основа на вашето съгласие преди неговото оттегляне.

За всяко искане, свързано с обработването на вашите лични данни, ви приканваме да се свържете с отговорния оперативен администратор (посочен в декларацията за поверителност във връзка с конкретната дейност по обработване или електронна услуга).